پاسخ تشریحی ریاضی رشته های ریاضی و آمار

پاسخ سوالات ریاضی مجموعه دریانوردی   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ دریانوردی کنکور 93  (رایگان)

پاسخ سوالات ریاضی رشته دریانوردی   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ دریانوردی کنکور 94 (رایگان)

 

جهت دریافت کد مربوط به قفل فایل‌ها، عدد "100" را به سامانه پیامکی "50002206868"  ارسال نمایید.

تذکر: رمز همه فایل‌های رشته‌های مختلف، یکسان هست.