فایل رتبه بندی داوطلبان حاضر در ازمون شماره 1 درس ریاضی عمومی 1و2

با گذشت چند آزمون میتوانیم روند وضعیت کلاس را در قالب نمودار بهتر نمایش دهیم.

اگر در آزمون اول دچار استرس بودید و نتونستید از پس این آزمون خوب بر بیاید، خیلی نکران نباشید و به فکر آزمون‌های بعدی باشید.

موضوع آزمون 1: از ابتدای فصل تابع تا ابتدای کاربرد مشتق

موضوع آزمون 2: کل مفاهیم کاربرد مشتق تا ابتدای انتگرال ناسره

موضوع آزمون 3: انتگرال ناسره، کاربردهای انتگرال و مختصات قطبی

موضوع آزمون 4: اعداد مختلط و دنباله و سری

نفرات برتر آزمون 1: پوریا اسدنژاد - محمد قنبری - محمد کاظم جوادی - امیرحسین رحیمی - حسام الدین سلیمی

نفرات برتر آزمون 2: پوریا اسدنژاد - سید امید جلالی - فائزه مردانی

نفرات برتر آزمون 3: محمد رضا عبدی - پریا کابری - مرتضی سورانی نسب

 

دانلود فایل رتبه بندی آزمون 1 تا 3