پاسخ تشریحی سوالات ریاضی همه رشته در کنکور ارشد

در این قسمت می‌توانید در یک نگاه مشاهده نمایید که دسترسی شما به پاسخ‌نامه چه رشته‌هایی وجود دارد و با کلیک بر روی رشته مورد نظر به صفحه مربوطه رفته و پاسخ‌نامه سال‌های منتخب را دانلود نمایید.

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 93

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 94

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 95

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 96

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 97

 لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 98

 لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 99

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 1400

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 1401

 

جدول لینک صفحات مربوط به پاسخ نامه تشریحی درس ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها و کنکورهای منتخب:

رمز کلیه فایل‌ها "shokrzad.com" است.

 1- رشته MBA کد 1148 (تکمیل)

2- رشته مهندسی صنایع کد 1159 (تکمیل)

3- رشته مهندسی عمران کد 1264 (تکمیل)

4- رشته مهندسی مکانیک کد 1268 (تکمیل)

5- رشته مهندسی مواد کد 1272 (تکمیل)

6- رشته مهندسی عمران - نقشه‌برداری کد 1263 (تکمیل)

7- رشته مهندسی معدن کد 1268 (تکمیل)

8- رشته مهندسی کامپیوتر کد 1277 (تکمیل)

9- رشته مهندسی نفت کد 1253 (تکمیل)

10- رشته مهندسی نساجی - تکنولوژی کد 1283 (تکمیل)

11- رشته فلسفه و تاریخ علم کد 1218 (تکمیل)

12- رشته‌های پایه ریاضی و آمار به ترتیب کدهای 1208 و 1207 (تکمیل)

13- رشته مدیریت در سوانح کد 1262 (تکمیل)

14- رشته علوم کامپیوتر کد 1209 (تکمیل)

15- رشته مهندسی ایمنی صنعتی کد 1294 (تکمیل)

16- رشته ژئوفیزیک و هواشناسی کد 1202 (تکمیل)

17- رشته آماد کد 1156 (تکمیل)

18- رشته مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کد 1324

19- رشته مدیریت نساجی کد 1288 (تکمیل)

20- مهندسی دریانوردی کد 1266