برنامه کلاس‌های ترم پاییز استاد شکرزاد

برنامه کلاس ریاضی عمومی 1و2:

- کد1 : کلاس ریاضی 1و2 رشته‌های MBA و سیستم    --- 100 ساعتی   15 ساعت تمرین و تست  --- جمعه ساعت 13 الی 20 --- موسسه مدرسان شریف

- کد2: کلاس ریاضی1و2 رشته مهندسی عمران --- 50 ساعتی 10 ساعت تمرین و تست --- شنبه ساعت 16.30 الی 20.30 --- موسسه سری عمران

- کد3: کلاس ریاضی 1و2 رشته‌های فنی مهندسی (عمران - مکانیک - معدن - مواد و ...) --- 70 ساعتی 15 ساعت تمرین و تست --- 5شنبه ساعت 16 الی 20.30 --- موسسه مدرسان شریف

برنامه کلاس ریاضی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی ارشد:

- کد1: رشته‌های مدیریت، حسابداری و اقتصاد --- 60 ساعتی --- 2 شنبه ساعت 16 الی 20 --- موسسه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران