با توجه به اینکه احتمالا علاقه‌مند به تحلیل و مقایسه ظرفیت‌‎ دانشگاه‌ها در سال‌های مختلف هستید یا نیاز دارید از تغییرات قوانین هر سال اطلاع داشته باشید، می‌توانید بر حسب مورد از فایل‌های زیر استفاده کنید:

 
دفترچه اطلاعات کنکور کارشناسی ارشد 95
لینک دانلود دفترچه

راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

حاوی: اطلاعات اولیه ثبت‌نام و شرایط عمومی

دفترچه شماره 1   

لینک دانلود دفترچه

گروه فنی و مهندسی

حاوی:  ظرفیت‌ پذیرش دانشگاه‌ها و ...

دفترچه شماره 2لینک دانلود دفترچه

گروه علوم انسانی

لینک دانلود دفترچه

گروه علوم پایه

لینک دانلود دفترچه

گروه کشاورزی
لینک دانلود دفترچه همه رشته‌ها و گروه‌ها

حاوی:  اطلاعات عمومی در خصوص جزییات انتخاب رشته

دفترچه شماره 2
لینک دانلود دفترچه همه رشته‌ها و گروه‌ها

حاوی: اطلاعات شامل شهریه‌ها ثابت و متغیر

دفترچه شماره 2

 

دفترچه اطلاعات کنکور کارشناسی ارشد 94
لینک دانلود دفترچه

راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

حاوی: اطلاعات اولیه ثبت‌نام و شرایط عمومی

دفترچه شماره 1   

لینک دانلود دفترچه

گروه فنی و مهندسی

حاوی:  ظرفیت‌ پذیرش دانشگاه‌ها و ...

دفترچه شماره 2لینک دانلود دفترچه

گروه علوم انسانی

لینک دانلود دفترچه

گروه علوم پایه

لینک دانلود دفترچه

گروه کشاورزی
لینک دانلود دفترچه همه رشته‌ها و گروه‌ها

حاوی:  اطلاعات عمومی در خصوص جزییات انتخاب رشته

دفترچه شماره 2
لینک دانلود دفترچه  همه رشته‌ها و گروه‌ها حاوی: اطلاعات شامل شهریه‌ها ثابت و متغیر  دفترچه شماره 2

 

 

دفترچه اطلاعات کنکور کارشناسی ارشد 93
لینک دانلود دفترچه

راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

حاوی: اطلاعات اولیه ثبت‌نام و شرایط عمومی

دفترچه شماره 1   

لینک دانلود دفترچه

گروه فنی و مهندسی

حاوی:  ظرفیت‌ پذیرش دانشگاه‌ها، میزان شهریه‌ها و ...

دفترچه شماره 2لینک دانلود دفترچه

گروه علوم انسانی

لینک دانلود دفترچه

گروه علوم پایه

لینک دانلود دفترچه

گروه کشاورزی
لینک دانلود دفترچه همه رشته‌ها و گروه‌ها

حاوی:  اطلاعات عمومی در خصوص جزییات انتخاب رشته

دفترچه شماره 2
لینک دانلود دفترچه همه رشته‌ها و گروه‌ها

حاوی: اطلاعات شامل شهریه‌ها ثابت و متغیر 

دفترچه شماره 2