دفترچه سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد  و دکتری 93 تمامی رشته‌ها

آزمون‌های ارشد در بهمن سال 92 و آزمون‌های دکتری در اسفند سال 92 برگزار شدند....

 
کارشناسی ارشد رشته‌های شامل درس ریاضی عمومی 1و2
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه   کد 1148          مجموعه مدیریت اجرایی MBA
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه   کد 1260 مهندسی صنایع - گرایش‌های سیستم‌ و بهره‌وری
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1264  مهندسی عمران
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1268  مهندسی مکانیک
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1272  مهندسی مواد
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1263  مهندسی نقشه‌برداری
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1208 مجموعه ریاضی
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1207  مجموعه آمار
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1209 مجموعه علوم کامپیوتر
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1202  ژئوفیزیک و هواشناسی
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1288
 مدیریت نساجی
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1283
 مهندسی نساجی - تکنولوژی
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1268  مهندسی معدن
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1218
 فلسفه و تاریخ علم
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1217
 فیزیک دریا
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1324
 مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1156 آماد
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1262  مدیریت در سوانح
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1266  مجموعه دریانوردی
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1292  مهندسی هوافضا
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1253  مهندسی نفت
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1294  مهندسی ایمنی صنعتی

 

 
کارشناسی ارشد رشته‌های شامل درس ریاضیات پایه
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه   کد  1142  مجموعه مدیریت
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1134
 مجموعه حسابداری
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1105 
علوم اقتصادی
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1313
 صنایع غذایی

 

 

 
دکتری رشته‌های شامل درس ریاضی عمومی 1و2
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 2232
 آمار  
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 2244
 علوم و فناوری نانو
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 2347
 مهندسی پزشکی
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 2404
 مهندسی مکانیک بیوسیستم
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 2430  هواشناسی کشاورزی

 

 

 
دکتری رشته‌های شامل درس ریاضیات پایه
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 2118  مجموعه مدیریت
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 2119 مجموعه حسابداری
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه کد 2106 مجموعه علوم اقتصادی