بودجه و زمانبندی پیشنهادی سایت تخصصی ریاضی برای مطالعه ریاضی عمومی 1و2 دانلود کوییزهای سنجشی

بر اساس جدول زیر با مبدا، قرار دادن شروع ترم پاییز (هفته سوم آبان ماه)، برنامه‌ای ارائه شده است و بر اساس گذشت زمان پیشنهادی، لینک دانلود آزمون‌ها در انتهای هفته ذکر شده در جدول فعال می‌شود. همچنین پاسخ تشریحی کوییزها، در روز شنبه بعد، بر روی کانال تخصصی ریاضی عمومی 1و2 قرار می‌گیرد. برای عضویت در این کانال نیز می‌توانید از آدرس telegram.me/MScMathematics اقدام نمایید یا عدد "951" را به سامانه 30001608300068  ارسال نمایید. شماره فصول ارائه شده، بر اساس کتاب انتشارات کتابخانه فرهنگ بیان شده است. (ریاضی 1 چاپ دوم - ریاضی 2 چاپ اول). همچنین برای دورهای سوم مطالعه به بعد، برای تعداد تست‌ها، محدودیتی وجود ندارد و به تعدادی که زمان اجازه بدهد باید از فصل مورد نظر تست زده شود.

این برنامه تا انتهای سال باید تکرار شود. یعنی در صورت اتمام این برنامه می‌توانید برنامه را تکرار کنید. برای دوستانی که در دورهای دوم و سوم مطالعه هستند این برنامه ‌می‌تواند از 30 تا 50 درصد سریع‌تر و فشرده‌تر دنبال شود. برای یک ماه و نیم آخر (سال 95) تست زنی جامع پیشنهاد می‌شود.

 

 
لینک دانلود کوییزها تعداد تست پیشنهادی برنامه زمانی هفتگی

دانلود کوییز شماره 1 ریاضی

پاسخنامه کوییز 1

دور اول: 30 تست

دور دوم: 60 تست

تابع  - فصل1 ریاضی1

 دانلود کوییز شماره 2 ریاضی

پاسخنامه کوییز 2

دور اول: 50 تست

دور دوم: 80 تست

حد، پیوستگی - فصل 2 ریاضی1

  دانلود کوییز شماره 3 ریاضی

پاسخنامه کوییز 3

دور اول: 60 تست

دور دوم: 100 تست

مجانب - فصل2 مشتق تا ابتدای مشتق مراتب بالاتر - فصل 3 ریاضی 1

  دانلود کوییز شماره 4 ریاضی

پاسخنامه کوییز 4

دور اول: 60 تست

دور دوم: 120 تست

مشتق مراتب بالاتر   کاربردهای مشتق - فصل 3 ریاضی1

  دانلود کوییز شماره 5 ریاضی

پاسخنامه کوییز 5

دور اول: 80 تست

دور دوم: 150 تست

انتگرال (روش‌ها قضایای انتگرال معین، تا ابتدای انتگرال ناسره)  - فصل 4 ریاضی 1

  دانلود کوییز شماره 6 ریاضی

پاسخنامه کوییز 6

دور اول: 70 تست

دور دوم: 120 تست

انتگرال ناسره کاربردهای انتگرال - فصل 4 ریاضی 1

  دانلود کوییز شماره 7 ریاضی

پاسخنامه کوییز 7

دور اول: 40 تست

دور دوم: 70تست

مختصات قطبی - فصل 5 اعداد مختلط - فصل 6 ریاضی 1

  دانلود کوییز شماره 8 ریاضی

پاسخنامه کوییز 8

دور اول: 90 تست

دور دوم: 160 تست

دنباله و سری - فصل 7 ریاضی 1

  دانلود کوییز شماره 9 ریاضی

پاسخنامه کوییز 9

دور اول: 20 تست

دور دوم: 30 تست

هندسه تحلیلی - فصل 1 ریاضی 2

  دانلود کوییز شماره 10ریاضی

پاسخنامه کوییز 10

دور اول: 40 تست

دور دوم: 70 تست

توابع برداری و رویه‌ها - فصل 2 / توابع چندمتغیره تا ابتدای دیفرانسیل - فصل 3 ریاضی 2

  دانلود کوییز شماره11 ریاضی

پاسخنامه کوییز 11

دور اول: 80 تست

دور دوم: 150 تست

ادامه توابع چندمتغیره تا آخر فصل - فصل 3 ریاضی 2

  دانلود کوییز شماره12ریاضی

پاسخنامه کوییز 12

 دور اول: 70 تست

دور دوم: 140 تست

انتگرال چندگانه تا ابتدای تبدیل استوانه‌ای - فصل 4 ریاضی 2

  دانلود کوییز شماره 13ریاضی

پاسخنامه کوییز 13

 دور اول: 80 تست

دور دوم: 150 تست

ادامه انتگرال چند گانه (فصل 4) انتگرال خط و سطح تا ابتدای انتگرال سطح - فصل 5 ریاضی 2

  دانلود کوییز شماره 14ریاضی

پاسخنامه کوییز 14

 دور اول: 50 تست

دور دوم: 70 تست

ادامه فصل انتگرال خط و سطح - فصل 5 ریاضی 2

 

 دریافت پاسخنامه تشریحی آزمون‌های ریاضی عمومی 1و2