معرفی رشته مهندسی صنایع (سیستم‌های کلان - مدیریت سیستم و بهره‌وری):

دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع به منظور پرورش متخصصین کارآمد برای مدیریت، ایجاد هماهنگی و هارمونی در یک سیستم و پیوند تمامی اجزاء، کارکنان،پرسنل و مدیران برای ایجاد یکپارچگی، کاهش زمان، کاهش هزینه، بالابردن کیفیت و ایجاد رضایت بیشتر در مشتری و همچنین افزایش سود در یک سیستم طراحی شده است.

 دروس امتحانی کنکور مهندسی صنایع (سیستم‌های کلان - مدیریت سیستم و بهره‌وری) به همراه ضرایب:

1- زبان - با 30 سوال:

2- آمار و احتمالات مهندسی - با 20 سوال:

3- تحقیق در عملیات 1 و 2 - با 20 سوال:

4- ریاضی عمومی 1 و 2 - با 20 سوال:

5- اقتصاد خرد و کلان - با 20 سوال: