ثبت‌نام برای کنکور کارشناسی ارشد 95 شروع شد

شروع ثبت‌نام: ساعت 14 روز دوشنبه 16 آذر ماه 1394

اتمام ثبت‌نام: آخر شب روز یکشنبه 22 آذر ماه 1394 (احتمال خیلی زیاد همانند سال‌های قبل این زمان تمدید می‌شود)

زمان برگزاری آزمون: 16 و  17 اردیبهشت ماه 1395

کسب اطلاعات بیشتر: مراجعه به سایت سازمان سنجش و قسمت کارشناسی ارشد.