قرار بر  این بود دو کلاس حل تست و تمرین برای دانشجوهای درس ریاضیات پایه رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد که در تابستان و پاییز در موسسه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با من کلاس داشتند، برگزار شود.

بر این اساس جلسه اول این کلاس در روز سه شنبه 11 اسفند ماه 1394 در موسسه جهاد دانشگاهی در ساعت 16 الی 20 برگزار خواهد شد که در این جلسه تستهای کنکور دکتری و نکات باقیمانده‌ای مشترک بین ارشد و دکتری نیز هست ررسی می‌شود.

تاریخ جلسه دوم نیز در همین کلاس با حضور هماهنگی خود حاضرین (ویژه ارشد) تعیین می‌شود.

لطفا به سایر دوستانتان که احتمال می‌دهید سایت یا کانال رو بررسی نمیکنند اطلاع دهید.