پاسخ تشریحی سوالات ارشد کنکورهای نساجی 

از کنکور سال 96 به بعد درس ریاضی عمومی از دفترچه رشته مدیریت نساجی حذف شده است.

پاسخ سوالات ریاضی رشته علوم کامپیوتر   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ مدیریت نساجی کنکور 93  (رایگان)

پاسخ سوالات ریاضی رشته علوم کامپیوتر   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ مدیریت نساجی کنکور 94 (رایگان)

 پاسخ سوالات ریاضی رشته علوم کامپیوتر   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ مدیریت نساجی کنکور 95 (رایگان)

 

 رمز تمامی فایل ها: shokrzad.com