آزمون‌های آزمایشی اینترنتی سایت ریاضی عمومی

با نزدیک شدن به آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 95 (نیمه اردیبهشت ماه) اقدام به برگزار ی آزمون‌های منظم ریاضی به صورت جامع کرده‌ایم که امیدوارم با این برنامه انگیزه کافی برای مطالعه دوستان بوجود بیاد.

طبق برنامه‌ای که در جدول زیر ارائه شده است طی 1ماه آینده 3آزمون در روزهای 5شنبه هر هفته برگزار خواهد شد که دوستان عزیز میتونن خودشون رو ارزیابی کنند.

سعی کردیم سوالات همان سوالاتی باشد که احتمال میدهیم با توجه به روند سالهای اخیر در کنکورهای آینده دیده شوند.

برای این آزمون‌ها در همان لینک دانلود به صورت فشرده شده (زیپ شده) کلید آزمون هم گذاشته شده که بتونین سریع تر خودتون رو ارزیابی کنید.

سوالات کوییزهای مذکور همگی از تستهای کنکورهای ارشد 93 و94 است که منتخبی از تستهای مهم و پرتکرار در سالهای اخیر هم محسوب میشوند. در کلید تستها آدرس رشته و مبحث سوال نیز مشخص شده است.

 
لینک دانلود رایگان آزمون 30 سوالی ریاضی 1 کل کتاب ریاضی عمومی 1
آزمون اول (5شنبه 19 فرورودین)
لینک دانلود رایگان آزمون 30 سوالی ریاضی 2 کل کتاب ریاضی عمومی 2 آزمون دوم (5شنبه 26 فروردین)
لینک دانلود رایگان آزمون 30 سوالی ریاضی 1و2 کل مباحث ریاضی عمومی 1و2 آزمون سوم (5شنبه 2 اردیبهشت)