دفترچه سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد  و دکتری 95 تمامی رشته‌ها

آزمون‌ ارشد 95 در تاریخ 15 و 16 اردیبهشت ماه سال 95 برگزار شد...

 
کارشناسی ارشد رشته‌های شامل درس ریاضی عمومی 1و2
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه   کد 1148          مجموعه مدیریت اجرایی MBA
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه   کد 1260 مهندسی صنایع - گرایش‌های سیستم‌ و بهره‌وری
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1264  مهندسی عمران
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1268  مهندسی مکانیک
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1272  مهندسی مواد
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1263  مهندسی نقشه‌برداری
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1208 مجموعه ریاضی
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1207  مجموعه آمار
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1209 مجموعه علوم کامپیوتر
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1202  ژئوفیزیک و هواشناسی
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1288
 مدیریت نساجی
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1283
 مهندسی نساجی - تکنولوژی
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1268  مهندسی معدن
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1218
 فلسفه و تاریخ علم
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1217
 فیزیک دریا
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1324
 مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1156 آماد
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1262  مدیریت در سوانح
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1266  مجموعه دریانوردی
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1253  مهندسی نفت
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1294 مهندسی ایمنی صنعتی

 

 
کارشناسی ارشد رشته‌های شامل درس ریاضیات پایه
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه   کد  1142  مجموعه مدیریت
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1134
 مجموعه حسابداری
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1105 
علوم اقتصادی
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1313
 صنایع غذایی