تحلیل ظرفیت‌های رشته MBA (مقایسه 91 تا 98)

تحلیل تغییرات ظرفیت رشته MBA در 8 سال اخیر

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های کشور در رشته MBA در سال 98

با توجه به تحولات سیاست داخلی از اواسط سال 92، بعد از برگزاری کنکور 93 و اعلام ظرفیت دانشگاه‌ها، افزایش سال به سال ظرفیت پذیرش در رشته MBA رو شاهد هستیم. این تفکر که در کشور نیاز به نیروهایی با مهارت‌های مدیریتی در کنار دانش تخصصی و فنی داریم از سال 92 به خوبی حمایت شده و این باعث افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌هایی مثل MBA شده. ظرفیت دانشگاه‌های تهران در مقاطع روزانه و شبانه (نوبت اول و نوبت دوم) در سال 95 نسبت سال قبل خودش 10% افزایش داشته است. روند ظرفیت دانشگاه‌ها در مقطع ارشد برای رشته MBA نشان می‌دهد که در دوره یازدهم و داوزدهم ریاست جمهوری ظرفیت‌های رشته MBA مشابه با دوره‌های اوایل دهه 80 در روزانه و شبانه تهران رو به افزایش بوده است. هر چند رشد مجموع ظرفیت‌ها بیشتر مربوط به نظام‌های آموزشی مجازی و پیام نور بوده است.

ظرفیت پذیرش ارشد MBA

روند تغییرات ظرفیت در تهران و کل کشور را در نمودار آماری زیر می‌تونید مشاهده کنید و بر اساس این روند تغییرات پیش بینی از آینده داشته باشید.

ظرفیت پذیرش ارشد MBA

 

نمودار زیر مربوط به ظرفیت روزانه و شبانه تهران 

ظرفیت پذیرش ارشد MBA


اطلاعات رشتهMBA مطالب مرتبط:

ظرفیت پذیرش ارشد MBAآشنایی با کارشناسی ارشد MBA در ایران

نمونه کارنامه داوطلبان MBA نمونه کارنامه داوطلبان حاضر در آزمون MBA ارشد 95