دفترچه سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد  96 تمامی رشته‌ها

آزمون‌ ارشد 96 در تاریخ 7 و 8 اردیبهشت ماه سال 96برگزار شد...

کارشناسی ارشد رشته‌های شامل درس ریاضی عمومی 1و2
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه   کد 1148          مجموعه مدیریت اجرایی MBA
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه   کد 1259 مهندسی صنایع - گرایش‌های سیستم‌ و بهره‌وری
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1264  مهندسی عمران
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1267  مهندسی مکانیک
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1272  مهندسی مواد
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1263  مهندسی نقشه‌برداری
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1208 مجموعه ریاضی
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1207  مجموعه آمار
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1209 مجموعه علوم کامپیوتر
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1202  ژئوفیزیک و هواشناسی
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1283
 مهندسی نساجی - تکنولوژی
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1268  مهندسی معدن
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1218
 فلسفه و تاریخ علم
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1217
اقیانوس شناسی فیزیکی
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1322
 مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1156 آماد
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1262  مهندسی در سوانح
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه کد 1253 مهندسی نفت
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه کد 1294 مهندسی ایمنی صنعتی