دفترچه سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد  97 تمامی رشته‌ها

آزمون‌ ارشد 97 در تاریخ 5 و 6 و 7 اردیبهشت ماه سال 97برگزار شد...

 

کارشناسی ارشد رشته‌های شامل درس ریاضی عمومی 1و2
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه   کد 1148          مجموعه مدیریت اجرایی MBA
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه   کد 1259 مهندسی صنایع - گرایش‌های سیستم‌ و بهره‌وری
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1264  مهندسی عمران
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1267  مهندسی مکانیک
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1272  مهندسی مواد
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1263  مهندسی نقشه‌برداری
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1208 مجموعه ریاضی
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1207  مجموعه آمار
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1209 مجموعه علوم کامپیوتر
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1202  ژئوفیزیک و هواشناسی
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1283
 مهندسی نساجی - تکنولوژی
 لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1268  مهندسی معدن
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1218
 فلسفه و تاریخ علم
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1253
مهندسی نفت
   لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1277
 مهندسی کامپیوتر
لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1156 آماد
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1262  مهندسی در سوانح
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1253  مهندسی نفت
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1294  مهندسی ایمنی صنعتی
  لینک دانلود بخش درس ریاضی دفترچه  کد 1324  مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون