داشتن جمع‌بندی مشابه این برگه برای مسلط شدن به تمام فصول الزامی است!

جمع‌بندی ابتدایی از فصل حد، پیوستگی و مجانب

1- داشتن جمع‌بندی مشابه این برگه برای مسلط شدن به تمام فصول الزامی است!
2- تلاش کنید نمودار هر فصل را برای خودتان ترسیم کنید.
3- لازم است برای نکات جزئی‌تر فصل برگه دومی نیز وجود داشته باشد که همه آن‌ها را به صورت یکجا ببینید.
4- با این شرایط شما 2 برگه جمع‌بندی و خلاصه برای هر فصل خواهید داشت.

جمع‌بندی حد، پیوستگی و مجانب