نوع نگاه کردن به مسائل کلان و خرد برای ساختن آینده‌ای که در اختیار خودمان باشد یک انتخاب محسوب می‌شود.

 

با توجه به اختلالات اینترنتی اخیر و از آنجاییکه اکثر آموزش‌های شما بر پایه اینترنت نهاده شده، عده‌ای از افراد دچار سردرگمی شده‌اند و نمی‌دونن چطور باید مسیر رو ادامه بدن. برای رهایی از این افکار پراکنده که جز لطمه به زدن به سرنوشت‌مان عایدی دیگری نداره، لازم است به این فکر کنیم که شرایط برای همه افراد یکسان هست. لذا اون کسی در این مسیر موفق هست و عوامل بیرونی نه تنها روی روحیه وی تاثیر نمی‌گذاره بلکه ایشون رو مصمم‌تر میکنه تا با انگیزه مضاعف و برنامه جدی‌تر و البته متمرکزتر کار رو دنبال کنه.

 

دوستانی که از تابستان استارت زده‌اند:

فاز اول: نهایتا تا دو هفته آینده به اتمام برسد.

فاز دوم: از اواسط آذر تا اوایل اسفند ماه

فاز سوم: اسفند و فروردین

 

دوستانی که از پاییز شروع میکنند: (با هم کلاس خواهیم داشت)

فاز اول و دوم: تا اوایل اسفند ماه

فاز سوم: اسفند و فروردین

 

دوستانی که از پاییز شروع ‌می‌کنند: (قرار است "سلف استادی" کنند)

فاز اول: تا اواسط دی‌ماه

فاز دوم: تا اواسط اسفند ماه

فاز سوم: نیمه اسفند تا کنکور

 

برای اینکه با فازبندی‌های مطالعاتی آشنا شوید به ویدئو آموزشی فازبندی مطالعاتی مراجعه نمایید.