نمونه ویدئو کلاس حل تمرین ریاضی عمومی1و2 مهندس رضا شکرزاد

بخش اول جلسه دوم - انتگرال‌های ناسره

 

لینک ثبت‌نام در کلاس حل تمرین ریاضی 1و2

بخش دوم جلسه دوم - کاربردهای انتگرال‌

 

 لینک ثبت‌نام در کلاس حل تمرین ریاضی 1و2