از سال 1397 درس ریاضی عمومی 1و2 به عنوان یکی از درس‌های مجموعه ریاضی رشته مهندسی کامپیوتر (تمامی گرایش‌ها) به آزمون کارشناسی ارشد این رشته اضافه شده است.

پاسخ تشریحی سوالات ریاضی عمومی1و2 رشته مهندسی کامپیوتر

 

پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی معدن   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ مهندسی کامپیوتر کنکور 97 (رایگان)

پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی معدن   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ مهندسی کامپیوتر کنکور 98 (رایگان)

 پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی معدن   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ مهندسی کامپیوتر کنکور 99 (رایگان)

  پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی معدن   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ مهندسی کامپیوتر کنکور 1400 (رایگان)

 پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی معدن   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ مهندسی کامپیوتر کنکور 1401 (رایگان)