در این سری از کوییزهای ریاضی عمومی که به صورت چالشی و با سبک خاصی در کانال تلگرام ریاضی ارشد برگزار شده است و به صورت پست موقت از کانال پاک می‌شود، بین 10 تا 15 تست مورد امتحان قرار می‌گیرد. بعضی از سوالات در برخی از بخش‌ها بیش از دو پاسخ دارد.

 

 هدف: افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال ذهن

چون در این پست‌ها هدف تنها افزایش قدرت ذهن در انتخاب ایده‌های اولیه تست‌ها می‌باشد، لذا پاسخی برای این سوالات در این پست‌ها وجود نخواهد داشت.

 

تست‌ها همگی از تست‌های منتخب کنکور انتخاب شده‌اند و آدرس کنکور آن‌ها (ارشد و دکتری) در عنوان تست آمده است.

 

1- آماد - ارشد 97

 

ارشد آماد 97 - ریاضی

2- آمار - دکتری 97

دکتری آمار 97 - ریاضی

3- اقتصاد - دکتری 98

اقتصاد دکتری 98 - ریاضی

4- علوم اطلاعاتی - دکتری 97

دکتری علوم اطلاعاتی - 97

5- مهندسی صنایع غذایی - ارشد 97

مهندسی صنایع غذایی ارشد ریاضی 97

6- مهندسی صنایع غذایی - ارشد 97

مهندسی صنایع غذایی - ریاضی ارشد 97

7- حسابداری - دکتری 97

دکتری حسابداری 97- ریاضی

8- مهندسی ایمنی صنعتی - ارشد 97

مهندسی ایمنی صنعتی - ارشد 97 - ریاضی

9- مهندسی مکانیک بیو - ارشد 97

ارشد مکانیک بیو - ریاضی 97

10- مهندسی مکانیک کشاورزی - ارشد 97

مکانیک کشاورزی - ارشد ریاضی 97

11- مهندسی مکانیک کشاورزی - ارشد 97

ارشد مکانیک ماشین - ریاضی 97

12- اقیانوس شناسی - ارشد 97

ارشد اقیانوس شناسی ریاضی 97

13- اقیانوس شناسی - ارشد 97

ارشد اقیانوس شناسی ریاضی 97

14- اقیانوس شناسی - ارشد 97

ارشد اقیانوس شناسی ریاضی 97