هدف از این پست بررسی دو سوال خاص که در آزمون‌های MBA سال‌های 90 و 91 مطرح شده بود، است. می‌توانیم برای این نوع سوال "دستگاه معادلات حدی" را نامگذاری کنیم. چرا که دستگاهی داده شده است، که جواب آن بر اساس اطلاعات مسئله به یک حالت مبهم حدی می‌رسد و باید آن را رفع ابهام نماییم. در این نوع دستگاه‌ها استفاده از روش کرامر (که بارها در کلاس‌ها و فضای مجازی اشاره شده است که بهترین روش برای حل دستگاه‌ها می‌باشد) بسیار اثربخش‌تر از روش همسان‌سازی ضرایب متغیر‌هاست. با دقت پاسخ دو تست را مطالعه نمایید تا متوجه شوید روش کار در حل این مسائل به چه صورت است.

دانلود پاسخ‌ سوالات به صورت فایل PDF

MBA90

حل دستگاه معادلات حدی MBA ارشد 90 و 91 

حل دستگاه معادلات حدی MBA ارشد 90 و 91

MBA91

حل دستگاه معادلات حدی MBA ارشد 90 و 91

حل دستگاه معادلات حدی MBA ارشد 90 و 91