در این سری از کوییزهای ریاضی عمومی که به صورت چالشی و با سبک خاصی در کانال تلگرام ریاضی ارشد برگزار شده است و به صورت پست موقت از کانال پاک می‌شود، بین 10 تا 15 تست مورد امتحان قرار می‌گیرد. بعضی از سوالات در برخی از بخش‌ها بیش از دو پاسخ دارد.

 

 هدف: افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال ذهن

چون در این پست‌ها هدف تنها افزایش قدرت ذهن در انتخاب ایده‌های اولیه تست‌ها می‌باشد، لذا پاسخی برای این سوالات در این پست‌ها وجود نخواهد داشت.

 

تست‌ها همگی از تست‌های منتخب کنکور انتخاب شده‌اند و آدرس کنکور آن‌ها (ارشد و دکتری) در عنوان تست آمده است.

توضیحات ابتدایی شب سوم:

1- مهندسی صنایع غذایی - ارشد 96

صنایع غذایی - ریاضی ارشد 96

2- ژئوفیزیک - ارشد 96

ژئوفیزیک ارشد 96

3- نانو شیمی - دکتری 96

نانو شیمی دکتری 96

4- مکانیزاسیون کشاورزی - ارشد 96

حسابداری دکتری - 96 ریاضی

5- هواشناسی - دکتری 96

هواشناسی دکتری 96

6- سیستم، عمران و نقشه برداری - ارشد 96

سیستم نقشه برداری و عمران 96

7- MBA - ارشد 96

MBA 96 - ریاضی ارشد

 

ویدئو رایگان آموزش حل انتگرال‌های هموگرافیک مثلثاتی

8- MBA - ارشد 96

MBA 96 - ریاضی ارشد

9- MBA - ارشد 96

MBA 96 - ریاضی ارشد

10- ریاضی - ارشد 96

ریاضی ارشد 96

11- علوم کامپیوتر - ارشد 96

علوم کامپیوتر 96 ارشد ریاضی

12- فلسفه علم - ارشد 96

فلسفه علم 96 ارشد ریاضی عمومی

13- فلسفه علم - ارشد 96

فلسفه علم 96

14- مهندسی آب - دکتری 96

مهندسی آب دکتری 96

15- علوم اقتصادی - دکتری 96

اقتصاد دکتری 96