در این سری از کوییزهای ریاضی عمومی که به صورت چالشی و با سبک خاصی در کانال تلگرام ریاضی ارشد برگزار شده است و به صورت پست موقت از کانال پاک می‌شود، بین 10 تا 15 تست مورد امتحان قرار می‌گیرد. بعضی از سوالات در برخی از بخش‌ها بیش از دو پاسخ دارد.

 

 هدف: افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال ذهن

چون در این پست‌ها هدف تنها افزایش قدرت ذهن در انتخاب ایده‌های اولیه تست‌ها می‌باشد، لذا پاسخی برای این سوالات در این پست‌ها وجود نخواهد داشت.

 

تست‌ها همگی از تست‌های منتخب کنکور انتخاب شده‌اند و آدرس کنکور آن‌ها (ارشد و دکتری) در عنوان تست آمده است.

 

1- علوم کامپیوتر - ارشد 95

 

ریاضی ارشد 95

2- مهندسی ایمنی صنعتی - ارشد 95

 

ایمنی صنعتی ارشد 95- ریاضی عمومی

3- حسابداری - ارشد 95

 

حسابداری - ریاضی ارشد 95

4- مهندسی صنایع غذایی - ارشد 95

 

مهندسی صنایع غذایی ارشد 95 - ریاضی عمومی

5- فیزیک دریا - ارشد 95

 

فیزیک دریا ارشد 95 - ریاضی عمومی

6- فسلفه علم - ارشد 95


 

فلسفه علم - ارشد 95

7- مهندسی نقشه برداری - ارشد 95

 

مهندسی نقشه برداری ارشد 95 - ریاضی عمومی

8- مهندسی مکانیک - ارشد 95

 

مکانیک ارشد 95- ریاضی عمومی

9- مهندسی معماری کشتی - ارشد 95

 

مهندسی معماری کشتی 95- ارشد ریاضی عمومی

10- مهندسی نساجی - ارشد 95

 

نساجی مهندسی - ریاضی عمومی - ارشد 95

11- مدیریت نساجی - ارشد 95


 

مدیریت نساجی - ارشد 95 - ریاضی عمومی

12- مهندسی صنایع سیستم - ارشد 95

 

سیستم ارشد 95- ریاضی عمومی

13- مهندسی کشاورزی - دکتری 95

 

ارشد ریاضی عمومی

14- آمار - دکتری 95

 

ریاضی عمومی ارشد 95