در این سری از کوییزهای ریاضی عمومی که به صورت چالشی و با سبک خاصی در کانال تلگرام ریاضی ارشد برگزار شده است و به صورت پست موقت از کانال پاک می‌شود، بین 10 تا 15 تست مورد امتحان قرار می‌گیرد. بعضی از سوالات در برخی از بخش‌ها بیش از دو پاسخ دارد.

 

 هدف: افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال ذهن

چون در این پست‌ها هدف تنها افزایش قدرت ذهن در انتخاب ایده‌های اولیه تست‌ها می‌باشد، لذا پاسخی برای این سوالات در این پست‌ها وجود نخواهد داشت.

 

تست‌ها همگی از تست‌های منتخب کنکور انتخاب شده‌اند و آدرس کنکور آن‌ها (ارشد و دکتری) در عنوان تست آمده است.

 

جمع‌بندی نهایی روش‌های انتگرالگیری:

 

روشهای حل انتگرالگیریدانلود فایل جامع جمع‌بندی فصل انتگرال و کاربردهاروشهای حل انتگرالگیری

 

1- مکانیک - ارشد 94


 

روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

2- مهندسی نقشه‌برداری - ارشد 94

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

3- مهندسی نقشه‌برداری - ارشد 94

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

4- ریاضی و آمار - ارشد 94

روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

5- مهندسی صنایع سیستم - ارشد 94

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

 6- مهندسی صنایع سیستم - ارشد 94

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

 7- علوم اقتصادی - دکتری 93

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

 8- مجموعه مدیریت - دکتری 93

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

 9- ریاضی و آمار - ارشد 93

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

10- علوم اقتصادی - ارشد 93

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

 11- فسلفه‌علم - ارشد 93

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

 12- مهندسی نقشه‌برداری - ارشد 93

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

 

13- مهندسی عمران - ارشد 92

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

 14- ریاضی - ارشد 92

 

 روشهای انتگرالگیری ریاضی عمومی ارشد و دکتری

 

توضیحات پایانی: