در این پست شما می‌توانید وارد صفحات مربوط به پاسخ تشریحی سوالات ریاضی عمومی 1و2 کنکور ارشد رشته آماد (رشته‌ای وابسته به صنایع دفاع) شوید. در هر صفحه لینک دانلود دفترچه سوالات به همراه چاسخ تشریحی (هم در قالب فایل هم در قالب عکس) وجود دارد. به دلیل کیفیت نسبتا ضعیف سوالات این رشته تنها به بررسی کنکورهای 95 به بعد بسنده شده است.

 

 

پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی سیستم   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ آماد کنکور 95  (رایگان)

پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی سیستم   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ آماد کنکور 96  (رایگان)

پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی سیستم   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ آماد کنکور 97  (رایگان)

پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی سیستم   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ آماد کنکور 98  (رایگان)

 پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی سیستم   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ آماد کنکور 99  (رایگان)

 پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی سیستم   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ آماد کنکور 1400 (رایگان)

پاسخ سوالات ریاضی رشته مهندسی سیستم   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌ آماد کنکور 1401 (رایگان)