در این سری از کوییزهای ریاضی عمومی که به صورت چالشی و با سبک خاصی در کانال تلگرام ریاضی ارشد برگزار شده است و به صورت پست موقت از کانال پاک می‌شود، بین 10 تا 15 تست مورد امتحان قرار می‌گیرد. بعضی از سوالات در برخی از بخش‌ها بیش از دو پاسخ دارد.

 

 هدف: افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال ذهن

چون در این پست‌ها هدف تنها افزایش قدرت ذهن در انتخاب ایده‌های اولیه تست‌ها می‌باشد، لذا پاسخی برای این سوالات در این پست‌ها وجود نخواهد داشت.

 

تست‌ها همگی از تست‌های منتخب کنکور انتخاب شده‌اند و آدرس کنکور آن‌ها (ارشد و دکتری) در عنوان تست آمده است.

 توضیحات مقدماتی در مورد مبحث سطوح باز و بسته برای محاسبه انتگرال سطح نوع دوم:

1- مهندسی آب - دکتری 98

 

ریاضی دکتری مهندسی آب 98

2- مکانیک کشاورزی - دکتری 98

 

مهندسی مکانیک دکتری 98 ریاضی عمومی

3- معماری کشتی و مهندسی نفت - ارشد 98

 

 

4- مکانیک کشاورزی - دکتری 97

 

ریاضی کشاورزی دکتری 97

5- MBA ارشد 98

 

ریاضی MBA 98

6- مکانیک کشاورزی - ارشد 97

 

کشاورزی ارشد ریاضی 97

7- مهندسی مواد، کامپیوتر و سیستم - ارشد 98

 

ریاضی مواد و کامپیوتر و سیستم 98

8- مهندسی معدن - ارشد 98

 

ریاضی معدن 98

9- MBA ارشد 97

ریاضی MBA 97 

10- مهندسی مکانیک - ارشد 98

 

11- مهندسی نقشه‌برداری - ارشد 97

ریاضی نقشه برداری 97