در گروه MBA کافه تدریس در تلگرام، هر شب تک سوالاتی مطرح شد که به صورت پراکنده (جامع) از مباحث مختلف ریاضی 1 و 2 بود. برای این سوالات پاسخ شفاهی وجود دارد که در این پست به آرشیو این سوالات دسترسی وجود دارد.

در گام اول توضیحات رضا شکرزاد را در خصوص اهمیت حضور پیدا کردن در تعاملات بین داوطلبان را ارائه شده است. مهم است که افراد در مراحل یادگیری از تمام ابزارها و مدیاها استفاده نمایند تا بتوانند حداکثر اثربخشی و راندمان را داشته باشند. لذا از دوستانی که در حال مطالعه این پست هستند و هنوز در گروه تعاملی تلگرام مذکور عضو نیستند دعوت میشود اقدام به عضویت نمایند. (لینک عضویت در گروه تعاملی کافه تدریس ویژه آزمون کارشناسی ارشد) یا https://t.me/KoonkorMBA_group

هرم یادگیری

 

 

1- سوالی ترکیبی از مفاهیم انتگرال و سری مک لورن - گزینه 1

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

2- سوالی از مبحث انتگرال - گزینه 1

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

3- سوالی از مبحث حد - گزینه 1

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

4- سوالی از مبحث انتگرال - گزینه 4

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

5- سوالی از مبحث حد - گزینه 2

 

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

6- سوالی از مبحث انتگرال خط (انتگرال روی خم) - گزینه 3

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

7- سوالی از مبحث انتگرال - گزینه 2

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

8- سوالی از مبحث قضیه اویلر از فصل توابع چند متغیره - گزینه 4

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

9- سوالی از مبحث مشتق مراتب بالاتر - گزینه 1

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد

10- سوالی از مبحث انتگرال چندگانه (دوگانه) - گزینه 4

نمونه سوال ریاضی1و 2 کنکور ارشد