ریاضی عمومی 1

از دروس امتحانی اکثر رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه و MBA در مقطع آزمون ورودی کارشناسی ارشد، درس ریاضی عمومی 1و2 است. این درس عمومی بین این رشته ها در مقطع کارشناسی است و فقط برای رشته ریاضی در قالب ریاضی 1و2و3 در کارشناسی ارائه می‌شود.


 منابع و رفرنس‌های متنوعی برای این درس در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شوند که 4منبع معروف‌تر از قرار زیر است:

1- لیتهلد

2- آپوستل

3- توماس

4- آدامز


 

درس ریاضی عمومی 1 که در سطح آکادمیک در دوره کارشناسی ارائه می‌شود شامل 7 سرفصل اصلی و اساسی زیر هست:

 1- تابع

 2- حد، پیوستگی و مجانب

 3- مشتق و کاربردهای آن

 4- انتگرال و کاربردهای آن

 5- مختصات قطبی

 6- اعداد مختلط

 7- دنباله و سری


ریاضی عمومی 1 در کنکور کارشناسی ارشد:

 در حال حاضر در سال‌های اخیر اهمیت فصول انتگرال و کاربرد، دنباله و سری و در نهایت مشتق و کاربرد از سایر فصول بیشتر هست هر چند از همه فصول به صورت مستقیم و غیر مستقیم سوال مطرح می‌شود.

 نکته‌ای که در مطالعه ریاضی عمومی 1و2 باید به آن توجه کرد، رعایت کردن پیش نیازی در این کتاب‌ها و سرفصل‌های هر کتاب هست. فصول ابتدایی ریاضی 1 با اینکه خیلی ساده هستند و اصولاً سوال مستقیم خیلی زیادی در کنکور ندارند، ولی اهمیتشان به خاطر پایه‌ای بودن مفاهیم اشان هست و با مطالعه دقیق این فصول درک مفاهیم فصول بعدی بسیار ساده تر است...

 فصل مشتق پیش نیاز فصل توابع چندمتغیره از ریاضی 2 و فصل انتگرال پیش نیاز فصل انتگرال چندگانه و انتگرال خط و سطح از ریاضی 2 هستند.

 شدت اهمیت هر فصل بر اساس بودجه بندی تعداد و نوع سوالات در سالهای اخیر در همه رشته ها:

 تابع : 5%

حد و پیوستگی : 10%   

مشتق و کاربرد: 20% 

انتگرال و کاربرد: 25%  

مختصات قطبی : 5% 

اعداد مختلط : 10% 

دنباله و سری : 25%

 البته این بودجه‌بندی برای هر رشته تا چند درصد متفاوت هست و اهمیت فصول را نشان می‌دهد...

رشته های مخاطبی که درس ریاضی عمومی 1و2 در مقطع آزمون های ورودی ارشد دارند:

1- MBA

2- مهندسی سیستم و بهره وری                                                            3- مهندسی عمران                                                             4- مهندسی نقشه برداری                                                                          5- مهندسی مکانیک

6- مهندسی مواد                                                                                              7- مهندسی معدن                                                               8- مهندسی نفت                                                                                              9- مهندسی و مدیریت نساجی

10-مجموعه آمار                                                                                           11-مجموعه ریاضی                                                             12- مجموعه علوم کامپیوتر                                                                      13- مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

14- علوم دریایی                                                                                          15- مجموعه کشاورزی                                                     16- تاریخ و فلسفه علم                                                                              17- معماری کشتی


 مطالب مرتبط:

کتاب ریتضی عمومی 1 شکرزاد  معرفی کتاب درس و تست (آموزش) ریاضی عمومی 1

کتاب ریاضی عمومی 2 شکرزاد  معرفی کتاب درس و تست (آموزش) ریاضی عمومی 2

کتاب نکته و تست - کتاب جمع بندی ریاضی عمومی 1 شکرزاد  معرفی کتاب نکته، تست و جمع‌بندی ریاضی عمومی 1

کتاب نکته و تست - کتاب جمع بندی ریاضی عمومی 2 شکرزاد  معرفی کتاب نکته، تست و جمع‌بندی ریاضی عمومی 2

ریاضی عمومی 1   آشنایی با درس ریاضی عمومی 1

 ریاضی عمومی 2  آشنایی با درس ریاضی عمومی 2