منابع مشترک سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی/ مدیریت سیستم و بهره وری منابع مربوط به MBA

ریاضی عمومی 1و2 :

1- هردو کتاب ریاضی عمومی 1و2 رضا شکرزاد نشر کتابخانه فرهنگ (شامل درس وتست کامل با بیانی متفاوت)

2-کتاب‌های نکته و تست هر دو درس ریاضی عمومی 1و2 نشر سری عمومی (هر کتاب شامل 300 تست منتخب از تست‌های مهم و پرتکرار سال‌های اخیر)

زبان صنایع و سیستم:

لغت)

1- کتاب جلد آبی رضا نعمتی (نشر نگاه دانش) شامل لغت های عمومی و تخصصی

2- کتاب essential words for toefl (barons)

3- کتاب جلد بنفش رضا نعمتی همان انتشارات شامل تست های کنکور سراسری و آزاد صنایع و سیستم (که دوستانی که هدفشان سراسری هست تست های 88 به بعد فقط سراسری هردو گرایش را مطالعه کنند)

گرامر)

1- کتاب گرامر و زبان عمومی : بابک رستمی نشر خواجه نصیر

زبان تافل :

کتاب کنکوری: کتاب نشر مدرسان شریف

لغت)

1- کتاب essential words for toefl (barons) شامل 450 واژه مترادف هایشان

2- کتاب 504 واژه ضروری تافل

3- کتاب 70 آزمون تافل رهنما (که سوالات سال های اخیر از این کتاب طرح می‌شود.)

گرامر)

1- کتاب LONGMAN ورژن PBT (شامل 60 مهارت گرامر تافل)

2- کتاب 170 نکته بارونز ورژن 2010

3- کتاب 50 آزمون تافل رهنما

آمارو احتمال :

1- کتاب درس دو جلدی امیر ایمن پور نشر کتابخانه فرهنگ (احتمال کتاب جامع و آمار کتاب درس و تست)

2- مجید ایوزیان نشر ترمه (دوجلدی شامل درس و تست)

3- کتاب قورت بده امیر ایمن پور نشر کتابخانه فرهنگ (شامل تست)

 

GMAT (استعداد تحصیلی):

کتاب کنکوری: کتاب نشر مدرسان شریف

کتاب‌های مکمل:

1- کتاب هادی مسیح خواه و محمد وکیلی (جلد سبز) شامل درس مفاهیم و تست طبقه بندی

2- کتاب هادی مسیح خواه و محمد وکیلی (جلد آبی) شامل تست های تالیفی و ترجمه GMAT

بین الملل و آزمون های مشابه

هردوی این کتاب ها انتشارات کتابخانه فرهنگ

تحقیق در عملیات :

1- کتاب امیر ایمن پور نشر کتاب خانه فرهنگ (شامل درس و تست)

2- کتاب امیر ایمن پور با همان انتشارات (شامل تست)

 

اقتصاد خرد و کلان (1و2):

هردو کتاب های قاسمی نشر نگاه دانش (شامل درس و تست)

 

تئوری های مدیریت :

1- کتاب دو رنگ نشر جهش (درس و تست) یا کتاب جامع مهرداد پرچ نشر مهربان

2- کتاب بانک سوال مهرداد پرچ نشر مهربان (شامل تست)