تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 چون در حال حاضر در کشور ما شرایط اقتصادی و اجتماعی، شرایط عمومی درآمدزایی و اشتغال نیاز به شناخت دقیق بازارهای کار و تحلیل درست از اتفاقات آینده و  انتخاب درست استراتژی‌ها دارد، رشته‌هایی که بتونن قابلیت تحلیل‌گری برای افراد ایجاد کنند اهمیت زیادی پیدا کرده اند. از سوی دیگر، عموما افراد بر اساس شناخت نادرست و عدم آگاهی از رشته همچنین به دلیل نداشتن مشاوران مناسب در مقطع کارشناسی رشته‌ای را انتخاب کرده‌اند که علاقه خاصی ندارند یا تحولی در شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد ایجاد نکرده (رشته انتخابی نیاز فعلی جامعه نیست و  بازارکار خاصی ندارد) انتخاب رشته در مقطع ارشد و دکتری، از این بابت که با دید بازتر می توانیم انتخاب داشته باشیم اهمیت زیادی داره ...

در این نوشته مختصری در مورد این تصمیم نوشته‌ام:

1- آیا تغییر رشته در مقطع ارشد قانونی هست؟

از نظر قانونی هیچ منعی برای تغییر رشته دادن به هر رشته دلخواه دیگری وجود نداره. .. مثلا تغییر رشته از مدیریت به رشته عمران و برعکس قانونی هست!!!  محدودیت‌ خاصی برای این تغییر هم وجود نداره ..

2- آیا تغییر رشته از هر رشته‌ای به رشته دیگر منطقی است؟

مهم‌ترین موضوع در انتخاب رشته جدید منطقی بودن این تغییر است. مثلا تغییر به رشته ای که بازارکار گسترده‌ای نداره بدتر از این هست که ادامه تحصیل ندهیم!!! یا انتخاب رشته برق در حالتی که رشته کارشناسی فرد جغرافیا هست (به دلیل شانس قبولی صفر) منطقی نیست! در انتخاب یک رشته مناسب باید به این 3 فاز توجه شود:

الف- شرایط قبل از ورود به دانشگاه (پشت کنکور)

ب- شرایط تحصیل در دانشگاه

ج- شرایط فارغ‌التحصیلی و بازارکار و موقعیت های شغلی رشته...

3- پارامترهای شرایط قبل از دانشگاه (پشت کنکور) چیه؟ :

الف- مواد امتحانی آزمون ورودی کنکور ارشد رشته مورد نظر (چه دروسی باید مطالعه شود)

ب- ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های رشته موردنظر

ج- کیفیت داوطلبان پشت کنکوراین رشته خاص

که به این 3 آیتم "شانس قبولی" میگیم...

4- پیشنهاد من چه رشته‌هایی برای تغییر رشته هست؟

به اعتقاد من رشته منتخب جدید باید بتونه برای افراد ارزش افزوده مهارتی و توانمندی داشته باشه و بتونه موقعیت‌سازی بکنه ... لیست رشته‌های پیشنهادی من که منطقی هم باشه به ترتیب اولویت :

الف- MBA (کد 1148)

ب- مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های کلان (کد 1259)

ج- مدیریت مالی (کد 1142)

د- مدیریت بهره‌وری (کد 1142)

ه‍ - مدیریت فناوری اطلاعات (IT) (کد 1142)

و- مدیریت اجرایی (کد 1148)

ز- مدیریت بازرگانی (کد 1142)

ح- مدیریت صنعتی (کد 1142)

ط- مدیریت منابع انسانی (کد 1142)

 

5- جدول شدنی بودن انتخاب رشته های مهاجرپذیر :

 

 
مدیریت اجرایی مدیریت منابع انسانی مدیریت بهره‌وری مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت IT مدیریت مالی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی MBA رشته انتخابی
تمام رشته‌ها

1- رشته‌های مدیریتی

2- رشته‌ صنایع

3- رشته‌هایی که تحقیق درعملیات داشته‌اند. (مانند رشته ریاضی)

1- مدیریت مالی

2- حسابداری

3- مدیریت بازرگانی

4- رشته‌هایی که با دروس مالی آشنایی دارند.

1-تمام رشته‌های فنی‌مهندسی

2- رشته‌های علوم پایه‌ای که ریاضی عمومی داشته‌اند.

(مثل ریاضی یا آمار یا ...)

3- هر رشته‌ای که دروس ریاضی عمومی 1و2 را داشته اند.

(سرفصل های ریاضی عمومی 1 و ریاضی عمومی 2 )

رشته‌های مبداء که برای انتخاب این رشته منطقی هستند.
هیچ رشته‌ای رشته‌هایی که با دروس مالی آشنایی ندارند.

1- تمام رشته‌های مدیریتی (مگر در شرایط خیلی خاص)

2- رشته‌های علوم انسانی (مثل زبان و ...)

رشته‌های مبداء غیرمنطقی

 

 

6- اطلاعات تخصصی هر یک رشته‌های یاد شده:

MBA

مدیریت‌های (بازرگانی، مالی، منابع انسانی، IT و صنعتی)

مهندسی صنایع (سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی)