کلاس‌های درس و تست و آموزشی در قالب آمادگی برای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری بنده به صورت زیر هستند: