علی بدخشان رتبه 2 رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم در سال 98 بوده است.

در زیر صحبت‌های این رتبه برتر در خصوص درس ریاضی و نحوه جمع‌بندی آن که در حال حاضر مشغول تحصیل در دانشگاه شریف است، قابل شنیدن است.

همچنین در زیر می‌توانید نظرات خود را قرار دهید.