در این سری از کوییزهای ریاضی عمومی که به صورت چالشی و با سبک خاصی در کانال تلگرام ریاضی ارشد برگزار شده است و به صورت پست موقت از کانال پاک می‌شود، بین 10 تا 15 تست مورد امتحان قرار می‌گیرد. بعضی از سوالات در برخی از بخش‌ها بیش از دو پاسخ دارد.

 

 هدف: افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال ذهن

چون در این پست‌ها هدف تنها افزایش قدرت ذهن در انتخاب ایده‌های اولیه تست‌ها می‌باشد، لذا پاسخی برای این سوالات در این پست‌ها وجود نخواهد داشت.

 

تست‌ها همگی از تست‌های منتخب کنکور انتخاب شده‌اند و آدرس کنکور آن‌ها (ارشد و دکتری) در عنوان تست آمده است.

 

انتگرال سطح نوع دوم از بخش‌هایی از ریاضی عمومی 2 است که همواره پایه ثابت سوال داشتن در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری اکثر رشته‌هاست. یکی از دغدغه‌های اصلی و ضعف‌های مهم دانشجویان در حل سوالات این مبحث، عدم توانایی یا ضعف در تشخیص باز یا بسته بودن سطح ناحیه انتگرال‌گیری است. در کوییز ششم و این آزمون تلاش شده به صورت کامل این موضوع موشکافی شود.

 توضیحات مقدماتی در مورد مبحث سطوح باز و بسته برای محاسبه انتگرال سطح نوع دوم:

1- مجموعه ریاضی - ارشد 91

محاسبه انتگرال سطح نوع دوم (شار)

 

2- مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی - ارشد 95

 

محاسبه انتگرال سطح نوع دوم (شار)

3- مجموعه فلسفه علم - ارشد 93

محاسبه انتگرال سطح نوع دوم (شار)

4- مجموعه فلسفه علم - ارشد 94

 

محاسبه انتگرال سطح نوع دوم (شار)

5- مجموعه فلسفه علم - ارشد 95

 

محاسبه انتگرال سطح نوع دوم (شار)

6- مهندسی ایمنی صنعتی - ارشد 93

 

محاسبه انتگرال سطح نوع دوم (شار)

7- مهندسی ایمنی صنعتی - ارشد 94

 

محاسبه انتگرال سطح نوع دوم (شار)

8- مهندسی نانو مواد - دکتری 98

 

محاسبه انتگرال سطح نوع دوم (شار)

9- مهندسی سیستم - ارشد 94

 

محاسبه انتگرال سطح نوع دوم (شار)

10- مهندسی مواد و سیستم - ارشد 98

 

محاسبه انتگرال سطح نوع دوم (شار)

11- مجموعه MBA - ارشد 92

 

محاسبه انتگرال سطح نوع دوم (شار)