بهترین زمان برای شروع به تست زنی جامع کردن کی است؟

آیا باید زمان بگیرم برای تست زدن؟

آیا باید درصد بگیرم بعد از تست جامع زدن؟

چند روز طول میکشه تا به تسلط و سرعت عمل دلخواهم در تست جامع برسم؟

ریاضی چه رشته‌هایی را با چه ترتیب و توالی باید جواب بدم؟

پاسخ سوالات فوق و سوالات مشابه آن در فایل صوتی زیر توسط رضا شکرزاد داده شده است.

خلاصه فایل صوتی:

1- بین 20 تا 40 روز (به طور متوسط 30 روز) برای تست‌زنی جامع لازم و کافی است.

2- تست‌زنی جامع را در دو فاز دنبال کنید (فاز آموزشی تست به تست بدون زمان و فاز سنجشی کلی در قالب زمان)

3- تست ریاضی همه رشته‌ها رو حتما برروسی کنید.

4- برای خروجی بهتر گرفتن ابتدا تست‌های ساده بزنید در مرحله دوم تست‌های سطح سخت و در نهایت کار را با تست‌های سطح متوسط در فاز دوم به اتمام ببرید.

 

همچنین در ادامه یکی از ترتیب‌های منطقی (نه لزوما منطقی‌ترین ترتیب) پاسخدهی به سوالات ریاضی رشته‌های مختلف ارائه شده است. (دسته اول و دوم را در فاز اول تست‌زنی جامع بزنید و دسته سوم را در فاز دوم)

شروع کار مرحله دوم مرحله نهایی
MBA 91 کامپیوتر 97 مکانیک 93
آماد 98 عمران 95 عمران 93
معدن 94 ژئوفیزیک 93 علوم کامپیوتر 93
MBA 95 مکانیک 96 سیستم کامپیوتر مواد نساجی 98
مواد 97 MBA 92 فلسفه علم 95
MBA 90 فلسفه علم 96 آمار ریاضی 93
آماد 96 ریاضی آمار 95 مکانیک کشاورزی 98
آماد 97 عمران 94 مهندسی نساجی 95
مکانیک کشاورزی 96 مکانیک 97  سوانح 94
معدن 95 ژئوفیزیک 96 مدیریت نساجی 95
مواد 95 MBA 96 علوم کامپیوتر 97
مکانیک کشاورزی 95 معدن 93 نقشه برداری 95
معدن 96 ژئوفیزیک 98 نقشه برداری و عمران 98
نفت 93 نقشه برداری 94 علوم کامپیوتر 95
آماد 95 فسلفه علم 98 ایمنی 97
ریاضی امار 98 ژئوفیزیک 95  سوانح 93
معدن 98 علوم کامپیوتر 94 مکانیک 98
آمار ریاضی 96 ژئوفیزیک 97 سیستم  99 *
MBA 97 سیستم 94  آمار و ریاضی 99
علوم کامپیوتر 98 سوانح 95  علوم کامپیوتر 99
MBA , نفت و ایمنی 94 مکانیک 94  فسلفه علم  99 , ژئوفیزیک 99
آمار و ریاضی 97 فلسفه 97   معدن 1400
مواد 96 سیستم عمران نساجی 96  ۱۴۰۱ MBA
نفت 98 نقشه برداری 96   عمران ۱۴۰۱
مواد 94 سیستم 95  سوانح 1400
MBA 98 سیستم عمران نساجی نقشه 97   سیستم 1400
مواد 93 علوم کامپیوتر و فیزیک دریا 96   نقشه‌برداری و عمران 1400
نفت و سوانح 97 ایمنی 98   ایمنی 1400
فلسفه علم 93 مکانیک 95    مکانیک 1400
نقشه‌برداری 93 فلسفه علم 94  
معدن 97 نفت و ایمنی 95  
سیستم و MBA 93 مکانیک کشاورزی 97  
سوانح 98 ژئوفیزیک 94  
عمران 99 و نقشه 99 MBA 99  
نفت 99 مکانیک 99  
 سوانح 99 معدن 99  
آماد 99 مکانیک کشاورزی 99  
علوم کامپیوتر 1400 ریاضی و آمار 1400  
نفت 1400 MBA 1400  
 مواد و کامپیوتر 1400 فلسفه‌علم و ژئوفیزیک 1400  

 

* با پاسخدهی به سوالات سیستم 99 و 1400به طور خودکار سوالات رشته‌های مواد، کامپیوتر، نساجی و ایمنی 99 و 1400 را هم بررسی کرده‌اید. سوالات رشته‌های مذکور زیرمجموعه‌ای از سوالات سیستم بود.

در سلول‌هایی که نام بیش از یک رشته وجود دارد، بدان معناست که سوالات ریاضی آن رشته‌ها در آن سال خاص بر همدیگر منطبق بوده است.

 

 لینک صفحه مربوط به پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1و2 تمامی کنکورها به تفکیک رشته